Profesyonel Koçluk Nedir?

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Koçluk

KOÇLUK NEDİR?

Profesyonel Koçluk, nitelikli bir Koç ile bir birey ya da takım arasında, kendilerinin belirlediği hedefler temel alınarak sıradışı sonuçların elde edilmesini sağlayan profesyonel bir ortaklıktır.

 

Koçluk sürecinde bireyler veya takımlar ,kendi sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan beceri ve hareketlere odaklanır.  Görüşmelerin odak noktasını birey ya da takım belirler.

 

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK/ İLERLEMEK , DEĞİŞMEK isteği ve potansiyeline odaklanır.Değişimi arzulayan, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen, kendi kendini yönetmeye arzulu ve seçimlerinin sorumluluğunu almaya hazır, cesur, yaratıcı, risk almaya hazır bireyler ;Sporcular, sanatçılar, girişimciler, yöneticiler, işsahipleri; gelişime açık, takım çalışmasına inanan, ortak bir yön çizmeye hazır şirketler Koçla çalışabilir.Koçluk ilişkisine girmiş bireyler , iş ve özel yaşamlarındaki rollerinde kişisel girişim ve fırsatlar karşısında yeni bakış açıları, gelişmiş düşünce ve karar verme becerileri, gelişmiş kişisel etkinlik ve artan güven duygusu deneyimleri ile karşılaşırlar.10 yıl once bir liderlik gelişim uygulaması olarak ortaya çıkan “Koçluk “ bugün en yaygın olarak kullanılan Yönetici Geliştirme Tekniklerinden birisidir.

 

Booz Allen Hamilton danışmanlık firmasının 2004 yılında yaptırdığı bir araştırmaya göre, Koçluğa yapılan yatırımların geri dönüşü (ROI) yüzde 689. Fortune 1000 şirketlerin de üst düzey görevlerde bulunan ve Koçluk almış 100 yönetici arasında yapılan başka bir araştırma da, Koçluk alan yöneticilerin yüzde 73’ünün hedeflerini tamamen gerçekleştirdiklerini, yüzde 57’sinin daha verimli olduklarını, yüzde 22’sinin kar artışı sağladıklarını, yüzde 77’sinin astlarıyla, yüzde 71’inin ise üstleriyle ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını gösteriyor.

 KOÇLUK SÜRECİ

Koçluk çalışması birey ve/veya  takımların  ihtiyaç ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır , yüzyüze veya telefon ile gerçekleştirilen birebir görüşmeler şeklinde yürütülür.

Koçluk ilişkisinde ,  dürüstlük  ve açık olma, Koçluk ilişkisinin değeri ve bütünlüğü için çok önemlidir.  Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerekmektedir.

Koçluk sürecini destekleyecek değişik değerlendirme yöntemleri vardır. Bunlar bireyin ihtiyaçları ve bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebilir. Değerlendirmeler objektif bilgiler edinmeyi sağlar. Bu bilgiler başkalarının ve onların içinde bulundukları durumun farkındalığını algılamanın yanı sıra bireyin kend ifarkındalığını da anlamasını sağlar. 

Koçluk takdir eden bir yaklaşımı benimser. Bu yaklaşım doğru olan nedir, yolunda giden nedir, istenen nedir ve istenene ulaşmak için gereken nedir sorularına dayanır. Koç bu yaklaşımı kullanarak, bireyin ya da takımın kişisel iletişimdeki etkinliğini geliştirmek için yapıcı iletişim becerileri ve yöntemleri oluşturur.

Koçluğun diğer hizmet mesleklerinden farkı nedir? 

 Profesyonel koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak ve kişisel değişim yönetimi ile bireyin hayatına odaklanan farklı bir hizmettir. Koçun ne olduğunu anlamak için, koçlukla kişisel ya da organizasyon el destek sağlayan diğer meslekleri birbirlerinden ayırt etmek faydalı olacaktır.   

  • Terapi;Koçluk, bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteği ile başlattığı değişimi temel alan, kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. Koçluk hep ileriye hareket eder ve gelecek odaklıdır. Terapi acıyı  iyileştirme, bireyin kendi içindeki ya da iki ya da daha fazla bireyin arasındak işlev bozukluğu ve çatışmalarla ilgilenir. Odak nokta ise genellikle şimdiki zamanda bireyin duysusal fonksiyonlarını engelleyen, geçmişten gelen sorunları öğrenmek; psikolojik fonksiyonları geliştirmek; varolaniş ve özel hayat koşulları ile daha duygusal açıdan sağlıklı yöntemlerle ilgilenmektir. 

Terapisonucunda genellikle duygusal/hissi durumlarda gelişme görülür. Bu durumlardaki olumlu gelişme Koçluğun doğal sonucu olabilirken, öncelikli odak nokta kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşmak için hareketle uygulanabilir stratejiler yaratmaktır. 

Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.
  • Danışmanlık ;Danışmanlar bireyler ya da organizasyonlar tarafından belirli bir uzmanlık alanına girmek amacı ile tutulurlar. Danışmanlıkta yaklaşımlar çok çeşitlilik gösterirken, genel olan kanı danışmanın problemleri teşhis ettiği, reçete yazdığı ve bazen de çözüm getirdiğidir. Koçluktaki kanı ise, bireyler ya da takımların koçun destekçi, kendi kendini keşfetme temeline dayanan yaklaşımlarıyla kendi çözümlerini kendilerinin yaratabilmeleridir.   
  • Mentor (akılhocalığı/rehberlik) ;Kişinin sahip olduğu tecrübe ile rehberlik etmesi ya da belirli bir uzmanlık alanında ya da kariyer geliştirme de deneyimlerini paylaşan mentorlar genellikle koçlukla karıştırılmaktadır. Bazı koçların mentorluğu koçluğun bazı bölümlerinde kullanmalarına karşın (yenikoçlara mentor koçluk yapmaları gibi), koçluk yaptıkları kişilere mentorluky apamazlar.
  • Eğitim; Eğitim programları, eğitmeny a da öğretmen tarafından belirlenmiş belirli öğrenme hedeflerini kazanma üzerine kurulmuştur. Koçluk sürecindeki hedefler ise koçun rehberliğinde birey ya da takım tarafından belirlenir. Ayrıca eğitim, önceden oluşturulmuş bir müfredat programı ile uyuşan doğrusal öğrenme yöntemini varsayar. Koçluk ise önceden belirlenmiş bir plan olmaksızın daha az doğrusallığı benimser.